@christer.jonsson
Christer Jonsson
 • Attributör

Om Christer

 • Ålder
 • Telefon
 • E-post
 • Hemsida
 • Ort
  Stockholm
 • Län
  Stockholms län
 • Företag
 • Youtube showreel
 • Favoritfilm

Christers utbildningar

Komplett filmografi