@Stampen
Tyge Olsson
  • Ej filmare
  • Arrangör
Jag är ordförande i Kulturföreningen Säterstampen. En idéel förening som vid ett "normalt" år arrangerar en gammaldags marknad och organiserar öppna gårdar med artister, kaféer och försäljning sedan över 20 år. Detta sker den första lördagen i augusti under "Historisk vecka" som arrangeras av Säters kommun i samarbete med oss och flera hembygdsföreningar i kommunen. Vi vill berätta och förmedla historien om vår trästad och då lite speciellt för 100 år sedan varje år så nu har vi kommit till 1921. Versaillesfreden har slutits, allmän rösträtt har använts för första gången. Ålandsfrågan blir en snackis. Spanska sjukan finns fortfarande kvar och uppträder i smärre utbrott. Vatten och avlopp grävs ned i Säter, byggandet tar fart och livsmedelspriserna sjunker osv. Vi vill få ut några historiska vingslag om Världen, Sverige och Säters stad. Vi har ingen kunskap eller teknik att göra detta digitalt och tillgängligt och behöver hjälp med detta.

Om Tyge

  • Företag
  • Youtube showreel
  • Favoritfilm

Tyges utbildningar

Komplett filmografi