Skapande skola

Film är en bra utgångspunkt för undervisning. Filmen kan användas som gemensam upplevelse, som inspiration till ett nytt ämnesområde, som fakta eller som diskussionsunderlag.
Film fungerar också utmärkt som ett eget uttrycksmedel. Filmberättandet passar dessutom många elever bättre än det traditionella skrivna språket.
Dagens unga är både konsumenter och producenter av rörlig bild, tack vare sociala medier och lättillgänglig videoteknik. Film och rörliga bilder är en del av vår vardag, och unga måste få möjlighet att bearbeta intrycken och få verktyg till att förstå sin omvärld. Populärkultur behöver därför också tas på allvar i skolan.
Att använda film i skolan på olika sätt motiveras även av läroplan Lgr 11, som man kan se i följande utdrag:

2.2 Kunskaper

Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
- kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikationsskapande och lärande
Riktlinjer
Läraren ska
- Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel

 2.6 Skolan och omvärlden
Mål
Skolans mål är att varje elev
- har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
- verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö

Filmomediepedagogik.se
Film i Dalarna är medlemmar i föreningen filmomediepedagogik.se som har en mycket matnyttig hemsida för alla som vill arbeta med film i skolan: www.filmomediepedagogik.se.