Fortbildningar

Vi erbjuder ett antal olika fortbildningar för pedagoger - i filmskapande, teknik och andra sorters filmkunskaper.

Vår kursverksamhet hänger i första hand ihop med mediepedagogiska projekt av olika slag. Nya projekt inleds oftast med fortbildningsdagar. Det brukar ge mersmak och många lärare vill ha fortsatta kurser för att kunna utvecklas vidare.
Film i Dalarna har hållit kurser i allt från dramaturgi till ljudläggning.
Exempel på fortbildningspaket:
– Workshop i animationsteknik (manus, animering, redigering)
– Workshop i spelfilm/dokumentärfilm (manus, filmning, redigering)
– Föreläsning om filmmanusförfattande
– Filmvisning och pedagogiskt samtal, som förberedelse för Skapande Skola-projekt.
– iPad-kurser (grundkurser inom filmning, redigering, bildhantering och appar)
Kontakta oss för mer information och en dialog kring vilka behov ni har av fortbildning.