Writers Room

Writers Room

Writers Room (WR) är en exklusiv talangsatsning för en mindre grupp manusförfattare i Film i Dalarnas regi. Syfet är att verksamma manusförfattare ska ha ett forum där vi kan träffas och hjälpa varandra att utveckla manus samt får möjlighet att möta bransch och testa sina idéer. 

Projektet startade september 2018 och fortlöper under hela 2019. 

Medlemmar är:

Ritha Eriksson
Jerker Eriksson
David Billstöm
Cia Embertsen
Hanna Nygren
Jonathan Wilhelmsson
Timothy Nyström

Under hösten har författarna bl a startat upp två 3 st webbserier, 2 lång teveserier och 1 kortfilm.

WR leds av Diana Walve