Talangprogrammet UPCOMING

Talangprogrammet UPCOMING

UPCOMING är ett talangutvecklarprogram där Film i Dalarna går in som samproducent och hjälper fyra filmare ta ett steg närmare professionell nivå. De utvalda filmarna kommer under året att få tillgång till  Film i Dalarnas teknik, ekonomiskt stöd till sina filmer och särskild coaching av våra filmkonsulenter. Varje produktion är garanterad en insats på minst 10 000:- plus teknik från Film i Dalarna.

Det finns plats för fyra filmare. Vi strävar efter att tillsätta en jämn fördelning mellan tjejer och killar på platserna. Tidigare år har två tjejer och två killar blivit utvalda.

Under året som man är Upcomingfilmare skall man delta i en manusprocess med sitt manus. Vi träffas regelbundet under våren och hjälper dig utveckla ditt manus. Efter det kommer ni ha en ordentlig casting, genomföra en filminspelning, hålla en öppen klipp-process och slutföra efterarbetet på sin produktion. Upcomingfilmarna får även träffa gästcoacher och åka på festivaler för att knyta kontakter och utvidga sitt nätverk.