Växthusstöd fiktion- och dokumentärfilm

Växthusstöd fiktion- och dokumentärfilm

Vårt kortfilms- och utvecklingsstöd för kort fiktion- och dokumentärfilm där vi hjälper oetablerade filmare. Åldern på filmaren är inte avgörande, utan erfarenheten. Växthusstödet kan vara både teknisk och ekonomiskt stöd samt coachning av våra erfarna filmkonsulenter. För att söka växthusstöd måste du logga in/skapa en användare och skapa ett projekt. Du kan även välja till att söka teknikstöd inom ditt växthusstöd. 

Konsulent för växthus är Diana Andersson Walve. Kontakta gärna Diana om du har frågor kring växthusstöd.

Klicka här för att skapa en användare

Klicka här för att komma till FILMARBETARE

Klicka här för att komma till PROJEKT


Foto: Julia Qvarnstöm