Sök stöd filmproduktion

Sök stöd filmproduktion

OBS DENNA SIDA SKA VARA INAKTIVERAD MEN FINNAS KVAR FÖR NAVIGERINGSSYFTE. VÄLJ ISTÄLLET UNDERSIDAN MED SAMMA NAMN. ANVÄNDARE SKA INTE NÅ DENNA NIVÅ


Hur söker jag stöd? 

För att söka stöd av oss behöver du skapa en användare eller logga in på ditt redan skapade konto. Därefter skapar du ett projekt som du kan söka stöd med. Där kan du sen ladda upp dina ansökningsdokument. Se checklistan för vilka dokument som behövs på respektive stödinformation. 


Deadlines för ansökningar

Växthusstöd och rena teknikstöd delas ut löpande under året. Ansökningsdeadline för samproduktion 2018 är 28 feb, 28 maj, 3 sep samt 15 nov. 


Vem och vilka projekt kan söka stöd hos Film i Dalarna?

Filmen måste ha en koppling till Dalarna. Filmare kan ha vuxit upp i eller vara bosatt i Dalarna, filmen handlar om en person eller plats i Dalarna eller att filmen spelas in i Dalarna.


Vad innebär de olika stöden?

1. Växthusstöd kort fiktion- och dokumentärfilm
Vårt kortfilms-/utvecklingsstöd för kort fiktion och dokumentär där vi hjälper oetablerade filmare. Åldern på filmaren är inte avgörande, utan erfarenheten. Växthusstödet kan vara både teknisk och ekonomiskt stöd samt coachning av våra erfarna filmkonsulenter. Du kan även välja till att söka teknikstöd inom ditt växthusstöd. Läs mer om växthusstöd här.


2. Samproduktion fiktion- och dokumentärfilm
Film i Dalarna går in som samproducent (delägare) i filmproduktioner tre-fyra gånger per år. Stödet ges till större produktioner eller till erfarna filmare. Detta stöd kräver mer av produktionen och mer information i själva ansökan. Desto högre stöd som stöds, desto högre krav på produktionen och ansökan ställs. Även till detta stöd kan man välja till att ansöka om ett teknikstöd. Läs mer om samproduktion fiktion- och dokumentärfilm här.


3. Teknikstöd
Vi har viss utrustning för utlåning och uthyrning. För att söka teknikstöd måste du skapa ett projekt. Om du även söker ekonomiskt stöd (se ovan) så gör du din teknikstödsansökan genom för det aktuella stödet. OBS Teknikstöd är tillfälligt stäng tills vårt nya bokningssystem är levererat till oss, förhoppningsvis senast i början av april. Läs mer om teknikstöd här.


4. Utvecklingsstöd
Film i Dalarna kan erbjuda flera former av stöd vid utveckling. Kontakt någon av våra konsulter för mer information. Gå till kontaktuppgifter.


Hur bedömer Film i Dalarna min ansökan?

Kopplingen till Dalarna är viktig eftersom vi är ett regionalt resurscenter. Därefter görs en bedömning av projektet utifrån det material som skickats in till oss. Bedömningen görs av en grupp och tar hänsyn till hantverksskicklighet, originalitet och berättelsens övriga styrkor. En väl presenterad projektidé behöver inte vara lång, men genomarbetad. 


Kan jag söka stöd igen?

Om du har förändrar ditt projekt, har nytt material i ansökan eller om du på grund av förändrade omständigheter under inspelningsprocessen behöver söka mer stöd så är det möjligt att söka igen. Mejla då den filmkonsulent som är aktuell så kan denne återaktivera ditt projekt för en ny ansökan. Undvik att skapa flera projekt för samma film. Generellt sett så prioriteras nya projekt.