Konstfilm

Vi vill inspirera filmare att göra experimentell film, film som inte har ett klassiskt berättande.

Film som ger sig ut i gränslanden där konst och film möts och där de oförutsägbara, överraskande, filosofiska bilderna och frågorna finns.

Stödet till konstfilm riktar sig både till växthusfilmare och verksamma filmare och konstnärer, på alla nivåer.

Film i Dalarna har varit med och byggt upp ett nära samarbete med konst- och filmkonsulenterna i Dalarnas, Gävleborgs och Upplands län.

Detta har bland annat resulterat i ett antal visningsstationer för konstfilm där konstfilm visas nonstop. De finns på drygt tiotalet offentliga platser i de tre länen. Dessutom arrangeras en årlig konstfilmfestival tillsammans med kollegorna i Gävleborg och Uppsala län.

Hos oss är det Tobias Ingels som är ansvarig för konstfilmsverksamheten.

On sticky bottle