Dokumentärfilm

Nästa deadline 27 oktober 2017

Film i Dalarna går in som samproducent i filmproduktioner tre gånger per år. För att kunna få professionellt stöd krävs att man har dokumenterad erfarenhet med tidigare produktioner. För att komma ifråga måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Filmaren har anknytning till länet; har vuxit upp eller bor i Dalarna.
  • Filmens innehåll har anknytning till länet; handlar om en person eller plats i Dalarna.
  • Filmen spelas in i Dalarna.

Checklista för ansökan:

- synopsis

- manus/projektbeskrivning

- regivision

- nyckelpersoner i projektet

- status på utvecklingen

- budget

- finansieringsplan

- tidsplan

- distributionsplan

- CV

- referensmaterial (på länk)


Se även beskrivning av växthus som inte ställer samma höga krav.

Tag gärna i förväg kontakt med Mathilde Dedye

Ansökningsdeadline 2017: 15 mars, 2 juni, 1 november