Växthusstöd (kortfilm)

Växthusstöd (kortfilm)

Vårt kortfilms-/utvecklingsstöd där vi hjälper oetablerade filmare. Växthusstödet kan vara både teknisk och ekonomiskt stöd samt coachning av våra duktiga filmkonsulenter. Stödet ger vi löpande. För att söka växthusstöd måste du logga in/skapa en användare och skapa ett projekt. 

Klicka här för att skapa en användare

Klicka här för att komma till FILMARBETARE

Klicka här för att komma till PROJEKT