Sök stöd

För att söka stöd av oss behöver du logga in eller skapa en användareDärefter skapar du ett projekt som du kan söka stöd med. 

Växthusstöd delas ut löpande under året. 

Beslut om samproduktion för fiktions- och dokumentärfilm tas tre gånger per år. Nästa Deadline är 27 oktober 2017. 

Ansökningsdeadline samprod fiktion/doku 2017-03-15, 2017-06-02, 2017-10-27 


VÄXTHUSSTÖD

Vårt kortfilms-/utvecklingsstöd där vi hjälper oetablerade filmare. Växthusstödet kan vara både teknisk och ekonomiskt stöd samt coachning av våra duktiga filmkonsulenter. För att söka växthusstöd måste du logga in/skapa en användare och skapa ett projekt. Mer information om växthusstöd hittar du här.

SAMPRODUKTION / DOKUMENTÄRFILM

Film i Dalarna går in som samproducent i filmproduktioner tre gånger per år. Krav för att kunna söka samproduktionsstöd är

  • Filmaren har anknytning till länet; har vuxit upp eller bor i Dalarna.
  • Filmens innehåll har anknytning till länet; handlar om en person eller plats i Dalarna.
  • Filmen spelas in i Dalarna.

Läs mer om Samproduktion här

TEKNIKSTÖD

Vi har viss utrustning för utlåning och uthyrning. För att söka teknikstöd måste du skapa ett projekt. 

Läs mer om teknikstöd här

FILMVERKSAMHET FÖR BARN & UNGA

För dig som arbetar med film i skolan på olika sätt, det kan vara som samordnare, bokare eller kulturombud på din skola så finns det flera olika sätt att ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna möjliggöra filmen som ett kulturellt verktyg på er skola. Läs mer om hur du kan söka olika stöd för film i skolan här.