• Dokumentär
  • Förproduktion
Mikael Rosén
Storguvan

Synopsis

I Karlsborg är det 4 gruvdykare som har utforskat en vattenfylld gruva genom att dyka i gruvan. De har nått extrema nivåer på 90 meter under vattenytan. De har tagit sig in i den intilliggande gruvan som är sammankopplad med den befintliga gruvan som dyken utgår ifrån.

Dokumentären kommer att handla om dykarna och belysa aktiviteten gruvdykning och dess risker. Vi kommer att lyfta projektet som de har dragit igång och ifrågasätta om det är värt att riskera sina liv för.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01704

Projektmedlemmar

Medverkande