Jonas Westling
Prepping av en defensiv kaliber

Synopsis

Denna dokumentärfilm ämnar undersöka hur förberedda människor (s.k. preppers) i Sverige tänker kring nödvändigheten och möjligheten att kunna försvara sig själva mot ev. angripare vid en allvarligare samhällsstörning eller kollaps. Att preppers (utöver lagring av nödvändigheter) skulle ägna tid och resurser åt att anskaffa sig färdigheter inom odling, djurhållning och jakt förefaller sig helt naturligt, åtminstone på lands- och glesbygden. Men hur ser man på vapenägande i självförsvarssyfte? Vad händer vid en samhällskris, eller kollaps? Kommer grannskapet hålla ihop? Finns det risk för att kriminella element försöker komma över de lager av förnödenheter som byggts upp i människors hem? Det förekommer redan att utsatta grupper (i USA) beväpnar sig i försvar mot förövare: https://timbro.se/smedjan/nar-polisen-inte-kan-forsvara-utsatta-grupper-maste-de-fa-forsvara-sig-sjalva/ Polisens resurser är begränsade, vilket kan bli än mer påtagligt vi...

Denna dokumentärfilm ämnar undersöka hur förberedda människor (s.k. preppers) i Sverige tänker kring nödvändigheten och möjligheten att kunna försvara sig själva mot ev. angripare vid en allvarligare samhällsstörning eller kollaps.

Att preppers (utöver lagring av nödvändigheter) skulle ägna tid och resurser åt att anskaffa sig färdigheter inom odling, djurhållning och jakt förefaller sig helt naturligt, åtminstone på lands- och glesbygden. Men hur ser man på vapenägande i självförsvarssyfte? Vad händer vid en samhällskris, eller kollaps? Kommer grannskapet hålla ihop? Finns det risk för att kriminella element försöker komma över de lager av förnödenheter som byggts upp i människors hem?

Det förekommer redan att utsatta grupper (i USA) beväpnar sig i försvar mot förövare: https://timbro.se/smedjan/nar-polisen-inte-kan-forsvara-utsatta-grupper-maste-de-fa-forsvara-sig-sjalva/ Polisens resurser är begränsade, vilket kan bli än mer påtagligt vid en allvarlig samhällskris.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01966

Projektmedlemmar

Medverkande