Eva Sjöblom
Livet vill leva

Synopsis

Vi följer Cecilia på en resa i sökandet efter kunskap som kan kasta ljus över de frågor hon burit med sig hela livet. Som barn utsattes hon för sexuella övergrepp av sin far. Idag är Cecilia 62 år gammal och har bestämt sig för att bryta sin livslånga tystnad. Förhoppningen är att dokumentären ska kunna bryta generationers tigande och därmed även känslor av vanmakt, rädsla, skam och skuld. Att med öppenhet och information sätta ljus på frågan om sexuella övergrepp och konsekvenserna av dessa. När fler vågar höja rösten och tala, löper förövare ökad risk att bli avslöjade och straffade. Med vår tids mest effektiva och lättillgängliga media, filmen, vill vi kommunicera utsattas erfarenhet och kunskap från landets sakkunniga. Kunskap är förklarande – och befriande.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01628

Projektmedlemmar

Medverkande