Fotograf med fjällstuga i bakgrunden

Långfilmsutveckling

Talent to Watch 2023 är en tillfällig satsning på långfilmsutveckling samt kortfilmsproduktion med syftet att finna nya röster, stärka regionens filmskapare och stimulera produktion och talangtillväxt i efterdyningarna av pandemin. 


Den regional satsningen, som finansieras av Film i Dalarna och Svenska Filminstitutet, består av två delar:Långfilmsutveckling - lång spelfilm, samt dokumentär oavsett längd

Utveckla ditt projekt. Stödet gäller både för lång spelfilm samt för dokumentär oavsett längd. Denna satsning är till för dig som har en viss erfarenhet som filmare/författare men inte ännu är etablerad i svensk filmbransch.

  • Du som är författare skriven i Dalarna kan söka stöd för manusutveckling.

  • Du som filmare skriven i Dalarna kan söka stöd för utveckling av en dokumentärfilm, tex genom undersökande filmning.

  • Även etablerade produktionsbolag utanför Dalarna, som utvecklar ett manus/en dokumentärfilm med stark dalaanknytning kan söka stöd för manusutveckling.

  • Du som är filmskapare och har en idé eller manus kan även söka medel för att göra en skissfilm, dvs testa en scen, en stil eller liknande. Skissfilm går även att söka om du är skriven i Dalarna eller har annan stark koppling till Dalarna, t.ex. kommer från Dalarna och att hela inspelningen sker i Dalarna. 

När: Deadlines: Datumen är samma deadlines som för samproduktion, just nu är 2a maj och 20e september beslutade datum för 2023. 

Hur: Sök stödet på Film i Dalarnas hemsidan under stödkategorin ”Samproduktion”.  Inga särskilda inställningar behöver göras i ansökan av dig som användare för att söka Talent to watch, gör bara en vanlig "Samproduktion"-ansökan men skriv i texten att det gäller "långfilmsutveckling" eller "utveckling av dokumentär". 
Formulären där är anpassade för produktion, så skriv bara ordet ”utveckling” i de obligatoriska fält som inte blir relevanta för din ansökan.
För spelfilm: bifoga ett synopsis för den film du vill utveckla, max 2 A4, samt ett manus om ett sådan finns. Du kan även bifoga exempelscener om en första manusversion inte finns. 

Ansökan sker genom bolag (aktiebolag eller enskild firma). Stödbeloppen varierar från 20.000kr - 80.000kr för projekt utan etablerad producent, 80.000-150.000kr för projekt med etablerad producent samt 20.000-150.000kr för skissfilm - mycket beroende på projektet. Sök det belopp som du anser är rimligt, vi korrigerar det beslutade beloppet utifrån konkurrens, beloppets rimlighet och våra budgetförutsättningar. Kortfilm fiktion, hybrid och dokumentär

Satsningen ger Film i Dalarna en utökad ekonomisk möjlighet att stötta kortfilmen (dokumentär, spelfilm och hybrid) under perioden. 

Hur: Sök finansiering på Film i Dalarnas hemsida under stödkategorin ”Filmstipendiet” eller "Samproduktion". Inga särskilda inställningar behöver göras i ansökan av dig som användare för att söka Talent to watch, gör bara en "vanlig ansökan".