Fotograf med fjällen i bakgrunden

Långfilmsutveckling

Talent to Watch är en tillfällig ”efter covid”-satsning på långfilmsutveckling samt kortfilm (fiktion) under juni-dec 2022 med syftet att finna nya röster, stärka regionens filmskapare och stimulera produktion och talangtillväxt. Satsningen, som finansieras av Film i Dalarna och Svenska Filminstitutet, består av två delar:Långfilmsutveckling 
Utveckla din långfilmsidé. Denna satsning är till för dig som har en viss erfarenhet som filmare/författare.

  • Du som är författare skriven i Dalarna, eller skriver på ett manus med stark dalaanknytning kan söka stöd för manusutveckling.
  • Du som är filmskapare och har en idé eller manus kan även söka medel för att göra en skissfilm, dvs testa en scen, en stil eller liknande. Skissfilm går även att söka om du är skriven i Dalarna eller har annan stark koppling till Dalarna, t.ex. kommer från Dalarna och att hela inspelningen sker i Dalarna. 
  • Detta stöd gäller för debutanter som ännu inte gjort långfilm (mikrobudgetlångfilm inräknas ej).

Produktionsbolag kan söka 30.000-200.000 SEK exklusive moms. 
Som privatperson kan du söka 15.000-60.000 SEK.

När: Deadlines: 13 juni, 5 sep och 14 nov 2022. Datumen är samma deadlines som för samproduktion.

Hur: Sök stödet på Film i Dalarnas hemsidan under stödkategorin ”Samproduktion”.  Inga särskilda inställningar behöver göras i ansökan av dig som användare för att söka Talent to watch, gör bara en vanlig "Samproduktion"-ansökan men skriv att det gäller "långfilmsutveckling". 
Formulären där är anpassade för produktion, så skriv bara ordet ”långfilmsutveckling” i de obligatoriska fält som inte blir relevanta för din ansökan.
OBS: Bifoga ett synopsis för den film du vill utveckla, max 2 A4. Du kan även bifoga exempelscener. Vi bedömer din ansökan utifrån synopsis. Skicka ej in långa manus.Kortfilm fiktion
Satsningen ger Film i Dalarna en utökad möjlighet att stötta just kortfilmen (spelfilm och hybrid) under perioden. Denna satsning är till för dig som ska göra din första kortfilm, eller dig som gjort någon kortfilm tidigare. 

När: Löpande ansökan (1-2 veckor svarstid, såvida det inte är semestertider).

Hur: Sök stödet på Film i Dalarnas hemsidan under stödkategorin ”Filmstipendiet”. Inga särskilda inställningar behöver göras i ansökan av dig som användare för att söka Talent to watch, gör bara en vanlig "Filmstipendiet"-ansökan.