Presstext, Logotyp

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film och video med stöd från Kulturrådet. Huvudman för verksamheten är Landstinget Dalarna, där Film i Dalarna är en basenhet inom Kultur-och Bildningsförvaltningen. Film i Dalarna stöds även av Falu Kommun.
Vi har vårt kontor på regementsområdet i Falun, men verksamheten försöker vi sprida i hela Dalarnas län i enlighet med vårt länsuppdrag.

Film i Dalarna är medlem i två ideella föreningar; Regionala resurscentrums samarbetsråd, med syfte att stärka regionala resurscentrums roll samt Föreningen Film och Mediepedagogik, med syfte att stärka filmpedagogisk verksamhet.

 

Film i Dalarnas logga inviterade (klicka)

Film i Dalarna Logga nerpackade (klicka)

FID loga 300dpi vit text vit logga (klicka)

Ladda ner hela kittet med loggor här.