Film i andra regioner

Filmregionerna - https://filmregionerna.se/om/

Denna sajt vänder sig främst till alla regionala filmkonsulenter och regionala huvudmän som jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Sverige. 

Tillsammans har föreningen Filmregionerna (tidigare Regionala FilmResurscentrums Samarbetsråd) – en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Vi har nitton regionala resurscentrum för film (eller motsvarande regionala verksamheter) som är medlemmar hos oss.

Alla filmresurscentran i Sverige - https://filmregionerna.se/alla-regionala-resurscentrum-for-film/

Här finns alla Sveriges filmresurscentrum samlade och länkade.