Fakturaadress

Film i Dalarnas fakturaadress:

Film i Dalarna 92450 (Rätt kst skall uppges här)

Landstinget Dalarna
FE2001
811 85 Sandviken

På fakturan måste kostnadsställe (KST) uppges och referensperson anges för att fakturan skall kunna betalas. Från inkommen faktura till Film i Dalarna tar det ca30 dagar innan fakturan kan betalas. Endast inskickade pappersfakturor till denna ovanstående adress behandlas. Det går inte att maila sin faktura.