Fakturaadress

Film i Dalarnas fakturaadress:

Film i Dalarna 92450 (Rätt kst skall uppges här)

Landstinget Dalarna organisationsnummer 232100-0180
FE2001
811 85 Sandviken

På fakturan måste kostnadsställe (KST) uppges och referensperson anges för att fakturan skall kunna betalas. Från inkommen faktura till Film i Dalarna tar det ca30 dagar innan fakturan kan betalas. Endast inskickade pappersfakturor till denna ovanstående adress behandlas. Det går inte att maila sin faktura.