Vår teknik

Vår teknik

Film i Dalarna ställer in teknikbokningen för obestämd framtid p.g.a. covid-19 epidemin. 

Varför då?

Film i Dalarna är en enhet under Region Dalarna och vi som anställda följer och står bakom Regionens riktlinjer för att minska smittspridning i samhället. Detta medför att det inte är möjligt att genomföra ut- och inlämning av teknik samt medföljande teknikgenomgång utifrån de riktlinjer och de resurser vi har. 

Vi gör INGA undantag, utan ber filmare att skjuta upp sina inspelningar eller hyra utrustning på annan plats. Vi befinner oss alla i en tid med en pandemi som påverkar oss och alla områden i vårt samhälle, och vi vill uppmana alla att agera ansvarsfull efter rådande omständigheter.Vilken utrustning har Film i Dalarna?

Detaljerad info om Film i Dalarnas inspelningsutrustning finns på sidan Vår teknik.