GävleDala skrivarderby

GävleDala skrivarderby

Region Gävleborg och Film i Dalarna startade den 1 december 2018 ett unikt talangprogram som fokuserade på dramaturgi och manusutveckling för filmare. Skrivarderbyt finansierades av Kulturrådet och Region Dalarnas projektmedel samt med medel från Region Gävleborg. 

Programmet sträckte sig över 2018-2019 och bestod av några obligatoriska träffar och massor av skrivtid. Under året fick deltagarna dessutom chansen att träffa och lära av branschen, delta i workshops samt lyssna på intressanta och skräddarsydda föreläsningar på spännande inspirerande platser i våra två grannlän!

Tillsammans skapade skrivarderbyts deltagare, ledare och föreläsare en miljö där vi hjälpte varandra till att få en fungerande struktur, manusspråk och dramaturgi som sedan blev fina filmmanus

Först ut att inspirera samt berätta om sin karriär och lämna feedback på medlemmarnas idéer var Gabriella Pichler! 

På vår andra träff i februari 2019 hade vi två dramaturgi-dagar med experten Alexander Skantze. 

I juni sågs vi i Orbaden för att gå genom manusversion 1 med regissören och manusförfattaren Maria Essén.  

I december 2019 avslutade vi Skrivarderbyt med att pitcha på Filmhuset för flera producenter, bl a Johan Seth och Anna Byvald.  

Skrivarderbyts medlemmar:

  • Amanda Shelgård
  • Jerker Eriksson
  • Gustav Lord
  • Maya Lindh
  • Victor Ahlén 
  • (Ashkan Kamjar, var med till första gången.)

Gävledalas skrivarderby arrangerades av Film i Dalarnas talangutvecklare Diana Walve och Region Gävleborgs filmkonsulent Henrik HarryssonGlada talangprogramsmedlemar på möte.

Stående övre raden från höger: Gustav Lord, Henrik Harrysson, Victor Ahlén, Ashkan Kamjar
Sittande: Maya Lindh, Gabriella Pichler, Diana Walve & Amanda Shelgård