Talangutveckling

Talangutveckling

Foto: Julia Qvarnström

Talangutveckling för Film

Film i Dalarna arbetar långsiktigt med talangutveckling på flera nivåer. Målet är att skapa förutsättningar för att filmare att kunna ”verka och nätverka” i Dalarna utan att behöva flytta härifrån men också för ett inflöde av nya röster och ny kompetens, där kontinuitet och långsiktig samverkan är i fokus.

Inom talangutveckling fokuserar vi på personer i lika hög grad som på filmprojekt. Stor vikt läggs på att erbjuda stöttning och insatser för djupgående utveckling av kreatörer och filmskapare. Det kan vara allt ifrån att en etablerad dokumentärfilmare vill lära sig skriva spelfilm-manus till att en skådespelare vill göra egen kortfilm, och får då stöd i det. Eller så är det helt nya unga talanger som söker stöd för att lära sig en kamera och då kan man få låna en kamera hos oss. 

Inom talangutvecklingens ramar delar vi ut visst ekonomisk stöd också. Det är summor på max 10.000:- beroende på projekt och budgetering. 

Film i Dalarna bedriver medvetet sina satsningar för att bidra till ett mer jämställt och mångkulturellt kulturliv i länet. Samt för att påverka svensk filmbransch att bli mer jämställd och mångfaldig på lång sikt. 

Talangprogram 

Hösten 2018 startade två unika talangprogram igång. "Writers Room" som riktar sig till manusförfattare i länet samt talangprojektet "Skrivarderbyt" som vi gör tillsammans med Region Gävleborg.  

Skrivarderbyt var finansierat av Kulturrådet och Region Dalarnas projektmedel. 

Skrivarderbyt är avslutat men Writers Room är pågående men i en uppdaterad version 2.0 som innebär att manusen de skrev nu ska bli rörligt material och drivs av medlemmarna själva men med stöd från Film i Dalarna. 

På grund av covid-19 så ligger nu nya talangprogram på vänt.