Stöd talangutveckling för manus, fiktion- och dokumentärfilm

Stöd talangutveckling för manus, fiktion- och dokumentärfilm

Genom vårt projektstöd kan vi bland annat ge ekonomiskt stöd, låna ut teknik och förmedla coachstöd.

Talangstödet är till för oetablerade filmare. Åldern på filmaren är inte avgörande, utan erfarenheten. Stödet ges INTE till långa produktioner över 60 minuter, se då istället stödformen samproduktion.

Talangstödet i pengar ligger oftast på ett par tusen kr till max 15.000kr och är tänkt att möjliggöra en inspelning genom att täcka lite kringkostnader vid en inspelning eller manusutveckling. 

För att söka ekonomiskt stöd måste du skapa en användare alternativt logga in på ditt redan skapade konto och därifrån skapa ett projekt. Du kan även välja till att lägga till teknikstöd i din ansökan, alternativt enbart söka teknikstöd. 

Söker du stöd för första gången, läs först "Att söka stöd".

Konsulent för talangutvecklingen är Diana Andersson Walve. Kontakta gärna Diana om du har frågor kring.


Foto: Julia Qvarnstöm