Stöd samproduktion, fiktion- och dokumentärfilm

Stöd samproduktion, fiktion- och dokumentärfilm

Film i Dalarna går in som samproducent i filmprojekt tre-fyra gånger per år. För att kunna få professionellt stöd krävs att man har dokumenterad erfarenhet med tidigare produktioner. För att söka samproduktionsfinansiering så måste antingen filmaren ha anknytning till länet; har vuxit upp eller bor i Dalarna, filmens innehåll har anknytning till länet genom att det handlar om en person eller plats i Dalarna eller att filmen spelas in i Dalarna. 

Söker du stöd för första gången, läs först "Att söka stöd".

Film i Dalarna har ingen övre beloppsgräns för samproduktion. Desto högre stöd som stöds, desto högre krav på produktionen och ansökan ställs. Om produktionen saknar bekräftad distribution brukar dock finansieringsbeloppen bli lägre, 20.000 - 40.000 kr. Sökande ska ha företag.


Checklista för ansökan  

Förutom produktionsinformation att fylla i direkt på hemsidan när du skapar projekt, såsom titel, längd, nyckelpersoner så ska du även ladda upp pdf-er (i obligatoriska fält i ansökningsformuläret ska man då ange "Se bifogat dok") för följande dokument:

 1. Synopsis 
 2. Manus (för fiktion) treatment/projektbeskrivning (för dokumentär) 
 3. Regivision/arbetsmetod 
 4. Nyckelpersoner i projektet 
 5. Status på utvecklingen/projektet 
 6. Budget 
 7. Finansieringsplan (ange planerad och bekräftad finansiering) 
 8. Tidsplan 
 9. Distributionsplan 
 10. CV 
 11. Referensmaterial (länkar) 

Vårat stöd "Snabba filmstödet" ställer inte samma höga krav på projektet eller på din ansökan.

För att söka stöd hos oss behöver du skapa ett konto på vår hemsida. Du måste sedan logga in  och sedan skapa ett projekt som du söker stöd för. Där kan du sen ladda upp dina ansökningsdokument enligt checklistan ovan. 


Vad är ett samproduktionsavtal?

Ett samproduktionsavtal är ett avtal som skrivs mellan de olika finansiärerna av en film där man avtalar villkor för finansieringen och ägarskapet. Om en film skulle generera pengar i form av försäljningar till t.ex. TV så återbetalas samproducenterna med en del av de genererade inkomsterna. T.ex. som dokumentärfilmare uppskattar man bl.a. sin egen arbetsinsats som en del i finansieringen vilket blir "Egen insats". Film i Dalarnas ställer bl.a. som villkor att krediteras som samproducent i filmens texter och att få en kopia av den färdiga filmen. 


Ansökningsdatum och stödinformation

Mer information om våra stöd samt aktuella ansökningsdeadlines finner du under sidan "Att söka stöd".


Konsulent för samproduktion är Mattias Ehrenberg. Kontakta gärna Mattias om du har frågor kring samproduktionsstödet.