Hur söker man Upcoming?

Fyra personer, två killar och två tjejer, kommer att väljas ut till Upcoming! De fyra utvalda kommer under året få tillgång till Film i Dalarnas teknik, ekonomiskt stöd till sina filmer, särskild coaching av filmkonsulent Daniel Wallentin, åka på filmfestivaler, få tillgång till ett filmnätverk, få insyn i den professionella filmbranschen.

Under året som man är Upcomingfilmare skall man delta i en manusprocess med sitt manus, nätverka nya kontakter, genomföra en filminspelning och slutföra efterarbetet på sin produktion. Varje projekt har 10 000:- var, som är öronmörkta för ditt projekt. Ni kommer även få träffa gästcoacher som kommer vara till ert förfogande. I slutet av året skall man hjälpa till att utse nästa års Upcomingfilmare.

Dags för 2012 års Upcomingfilmare att söka!
För att söka behöver du ha en filmidé som inryms på 15minuter film och kunna visa upp en film som du redan gjort. Skicka in filmen digitalt, eller med en länk. Du måste även skriva en presentation på dig själv och skicka med ansökan. Skicka ansökan till: daniel.wallentin@filmidalarna.se (märk ämnet med Upcoming!) Deadline: 1 november 2011.