Strategisk utveckling

Film i Dalarna utreder just nu möjligheterna för att utveckla filmen som kreativ näring och tillväxtfaktor i länet. Arbetet är en del i Region Dalarnas utvecklingsmål som formuleras i Region Dalarnas Kultur- och bildningsplan 2019-2023 under rubriken Kreativa Näringar. Som en del i processen har en dialog med länets kommuner, Region Dalarna och Visit Dalarna inletts.

En orienterande folder i ämnet har tagit fram. Foldern finns i tryckt pappersformat eller som pdf här:

Filmfond - en orientering. Dubbelsidig, komprimerad, 1,7 MB

Filmfond - en orientering. Version med dubbelsidigt uppslag, 10,2MB
Filmfond - en orientering. Version med enkla sidor (21x21cm), 10,2MB

För mer information om arbetet, foldern i tryckt format eller frågor - kontakta: 

Mattias Ehrenberg  
mattias.ehrenberg@filmidalarna.se  


Länkar och intressant läsning:

Fler filminspelningar till Sverige
I dag missgynnas Sverige i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Detta ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för såväl kreativa näringar som för film och tevebranschen. Även regional tillväxt och Sverigebilden i utlandet påverkas. Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet har utrett vad staten kan göra för att vända utvecklingen.

Läs rapporten här: Fler filminspelningar till Sverige 
Tillväxtverket, 2017, ISBN 978-91-88601-52-0, Rapport 0239


Hur väljer en producent sin inspelningsplats?
Patrick El-Cheikh och Linda Mutawi's utredning för Svenska Filminstitutet 2017, "I huvudet på en producent", om vilka faktorer som påverkar processen när en producent väljer sin inspelningsplats, finns som Bilaga 2 i "Fler filminspelningar till Sverige".

Läs mer här: Fler filminspelningar till Sverige

 

Hur fungerar en filmfond och vilka regionala värden som kan skapas?
Läs mer om filmfonder, dess uppbyggnad och effekter på tillväxt och besöksnäring i 
Förstudie Filmfond Bleking och Kalmar län 2017