Kvällsbild med folk i motljus. I fokus en kamerakran.

Strategisk utveckling

Film i Dalarna utreder just nu möjligheterna för att utveckla filmen som kreativ näring och tillväxtfaktor i länet. Arbetet är en del i Region Dalarnas utvecklingsmål som formuleras i Region Dalarnas Kultur- och bildningsplan 2019-2023 under rubriken Kreativa Näringar. Som en del i processen har en dialog med länets kommuner, Region Dalarna och Visit Dalarna inletts. 

En orienterande folder i ämnet har tagit fram. Foldern finns i tryckt pappersformat eller som pdf här:

För mer information om arbetet, foldern i tryckt format, utskriftsformat eller frågor - kontakta: 
Mattias Ehrenberg
mattias.ehrenberg@filmidalarna.se  


Länkar och intressant läsning:


Fler filminspelningar till Sverige

I dag missgynnas Sverige i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Detta ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för såväl kreativa näringar som för film och tevebranschen. Även regional tillväxt och Sverigebilden i utlandet påverkas. Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet har utrett vad staten kan göra för att vända utvecklingen.

Fler filminspelningar till Sverige 
Tillväxtverket, 2017, ISBN 978-91-88601-52-0, Rapport 0239


Hur väljer en producent sin inspelningsplats?

Patrick El-Cheikh och Linda Mutawi's utredning för Svenska Filminstitutet 2017, "I huvudet på en producent", om vilka faktorer som påverkar processen när en producent väljer sin inspelningsplats, finns som Bilaga 2 i rapporten Fler filminspelningar till Sverige.