Säters Biograf & TV museum

Säters Biograf & TV museum

Museet består av ett antal uppbyggda miljöer, eller rum, som tillsammans bildar en basutställning över den rörliga bildens historia. Den smakfullt inredda museibiografen, med typiska drag från olika tidsepoker, utgör museets hjärtpunkt.

Läs mer här


Säters Biograf & TV museum

Museet är inrymt i Säters f.d. yxfabrik intill riksväg 70 i centrala Säter. Museet drivs av föreningen Biljettkassan med stöd från och på uppdrag av Säters kommun som är ägare av museet. Vi har och har haft stor nytta av hjälp och stöd från många håll, såsom Sveriges Television — SVT — som hjälper oss att utveckla den televisionshistoriska delen av museet. Värdefull hjälp har vi genom åren också fått med föremål från Svensk Filmindustri — SF. Det bussgarage som inhyser Sveriges första OB-buss har färdigställts med hjälp av medel från Sparbanksstiftelsen Dalarna.

När museet startade 1989 erhöll vi från Svenska Filminstitutet – SFI – ett startbidrag och på senare år har vi därifrån även erhållit ett antal föremål.Till stor hjälp har även ett marknadsföringsbidrag i form av EU-medel, förmedlat av Länsstyrelsen i Dalarna via Film i Dalarna, varit. I samlarkretsar återfinns särskilt ett par namn utan vilka museet inte kunnat utvecklas framgångsrikt heller. Enskilda privatpersoner och föreningar har bidragit med material. Om så här långt i handlingen någon känner sig förbigången, så hör av er så hjälper ni oss därmed även med att utveckla våra minnesfunktioner!

Museet består av ett antal uppbyggda miljöer, eller rum, som tillsammans bildar en basutställning över den rörliga bildens historia. Den smakfullt inredda museibiografen, med typiska drag från olika tidsepoker, utgör museets hjärtpunkt.

Besök oss med dina vänner, din förening eller skolklass

Med drygt tjugofem års erfarenhet vågar vi påstå att museet upplevs som mycket intressant och stimulerande av alla typer av besöksgrupper. Ett gruppbesök brukar ta ett par timmar och tiden går ändå alltför fort. Den rörliga bildens historia är c:a 25 000 år gammal, från de äldsta bevarade grottmålningarna i södra Europa till vår tids enorma bildflöde.


Äldre besökare upptäcker att man själva fått uppleva den rörliga bildens mest expansiva skede i historien. Från stumfilmens sista år, ljudfilmens barndom, till TV-mediets genombrott, från eget smalfilmande till videotekniken och nu små bärbara telefoner som också är kameror.

Högskolestudenter, pensionärer, grundskole- och gymnasieklasser, veteranbilsklubbar, tjejträffar, företag och institutioner med personalvårdsambitioner, glada födelsedagsfirare med kick-off-besök i museet som inledning på en längre festkväll, filmälskare i största allmänhet, eller i synnerhet! Kort sagt alla tänkbara besökare har vi haft och vill vi ha och en upplevelse som passar alla utlovas.

Vi tipsar om var man kan äta, fika och ev. bo, och hjälper till att ordna sådana saker också vid behov. Annat sevärt i närområdet kan vi också upplysa om.

Vårt museum är det enda i sitt slag i norra Europa och alltså inte bara ett museum för filmtekniskt specialintresserade med ”ett antal filmkameror på hyllor uppspikade i en gammal fabrik”, som någon besökare här sade sig ha befarat innan hon väl på plats kunde konstatera motsatsen.