Kulturskolor med filmverksamhet

Kulturskolor med filmverksamhet

Här nedan ser du vilka kommuner i Dalarna som erbjuder filmverksamhet för barn och unga:
  • Mora kommun
  • Ludvika kommun
  • Smedjebackens kommun
  • Gagnef kommun


Sveriges 19 filmregioner har bildat föreningen Filmregionerna som arbetar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. De är bland annat en resurs för musik- och kulturskolor som vill jobba med film. Film och rörlig bild är en självklar del av barn och ungas vardag och många har ett stort intresse för att utveckla sitt berättande och sin kommunikation med bilder. Musik- och kulturskolan kan vara den plats där detta blir möjligt. 

Filmregionerna har tagit fram ett nationellt ramverk för vad en filmpedagogisk fortbildning för kulturskolans pedagoger bör innehålla och planerar att arrangera regionala fortbildningsinsatser utifrån det.

Klicka här för att komma till kulturskolebroschyren.