Förstudier och rapporter om filmen

Förstudier och rapporter om filmen

Den regionala filmens roll i ett nytt filmpolitiskt landskap
2017, En rapport utgiven av Filmregionerna


Filminstitutets Skolbiorapport
2017, Henrik Ekwall, Filminstitutet


Musik, film och dataspel som katalysator i regional tillväxtpolitik
2015, Rapport i samarbete mellan Region Dalarna, Falu och Borlänge kommun, Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna 


Filmregion Dalarna
2013, Förstudie genomförd med stöd av Region Dalarna och Landstinget Dalarna