Nitra

Dokumentärfilm kan vara så mycket.
Den kan beröra och uppröra, väcka empati eller avsky. Den kan få oss att förstå, både den tid vi lever i nu och den tid som varit, samt göra oss bättre rustade för vår framtid. Dokumentärfilmen kan få oss att nicka instämmande och tänka precis så där är det eller så blir vi upprörda för att den påvisar orättvisor och felaktigheter i vårt samhälle.
Dokumentärfilmen när den är som bäst, tilltalar våra allra mest empatiska sidor. Den skapar opinion och har makten att förändra, eller kanske bara finns i det lilla, som att visa hur man levde i en liten by i Dalarna för 50 år sedan.
Nu är det dags igen för dokumentärfilmsfestival i Dalarna.

NITRA är en dokumentärfilmsfestival som syftar till att främja dokumentärfilmen i länet. I utbudet finns filmer som har anknytning till Dalarna på något sätt. Det kan vara att filmskaparen kommer från vårt vackra län eller dokumentären som handlar om där vi bor.
Festivalen går av stapeln i november månad, olika veckor för olika kommuner. De kommuner/ organisationer som valt att delta kommer att visa dokumentärfilmer/ bygdefilmer som de själva valt ut från våra Nitrafilmer eller filmer man har i eget arkiv.

Websidans funktion är att erbjuda institutioner och kommuner i Dalarna ett kvalitetsstarkt utbud av dokumentärfilmer producerade med anknytning till Dalarna samt att främja visande av våra filmer. Vi vill förmedla den kunskap som finns och erbjuder kommuner/ organisationer våra regissörer för föreläsningar
eller tal som ett sätt att berika och förgylla er Festival.

Den stora skillnaden mot föregående år är att vi på Film i Dalarna bistår med filmer och ni arangerar festivalen.  Visningsfönstret för Nitra är nu 4 månader, mellan 21 Nov till 21 Mars, allt för att ni skall kunna arrangerar den festival som passar ert behov i er kommun, institution eller förening.
Det är detta samarbete som blir det nya Nitra.

Vi ser fram mot en spännande festivalperiod i ny tappning och ett växande bibliotek av dalaproducerad dokumentärfilm.
Många Varma Hälsningar

Nitra Dokumentärfilmsfestival