F.U.N

isbjörn med loggaFilm i Dalarna vill inspirera skolor i länet att göra naturfilmer under året. Satsningen avslutas med en Naturfilmfestival i Grönklitt- Orsa januari 2016 där filmerna visas. Vi planerar också att bjuda in skolor från hela landet att delta i festivalen. Gör en film om skogen i närmiljön som hotas av avverkning,  om er skola som serverar ekologisk mat eller kanske ni vill visa på andra lyckade miljöinitiativ. Idéerna finns runt hörnet och de är värda att berätta om. Positivt eller kritiskt granskande. Ni bestämmer!

Om din skola vill vara med så kommer vi att erbjuda dig och dina elever möjligheten att få en introduktion i att berätta med film. Film i Dalarna har teknik för utlåning, t.ex. kamera och redigeringsdator.

Förutsättningarna är enkla:Temat är natur- och miljö.

Filmen får vara max 5 min.