Dalarnas Filmfestival 2016

Festivalen gå av stapeln torsdagen den 29 september på Högskolan Dalarnas Mediehuset på regementet i Falun.
Era filmbidrag ska vara oss tillhanda senast den 16 september.
De klasser du kan tävla i är Mellanvikt, Tungvikt och Viktlös. Som vanligt är det 2 filmer i åldersklasserna 16-26 som går vidare till Novemberfestivalen i Trollhättan (SM i kortfilm).
Detta är festivalen för alla filmare i Dalarna, så även Du över 35 år är också välkommen att visa din film.
Festivalen är gratis!
Festivalen utgör en lysande mötesplats där filmskapare och publik kan träffas, inspirera varandra, knyta kontakter och föra samtal om och kring film.

Förutom visning av spännande film erbjuder festivalen i år en föreläsning av Janne Widmark där han kommer att göra en play/paus - visning av filmen Kung Fury. Janne tecknade bildmanuset till Kung Fury.