Moving Sweden - Filminstitutets stöd till utveckling av filmprojekt!

Moving Sweden - Filminstitutets stöd till utveckling av filmprojekt!

1 jun, 2018
Skrivet av: Diana Andersson Walve ADMIN
Kategorier: För Filmare

Dalarnas filmskapare, producenter, regissörer, manusförfattare m. fl. dags att satsa på långfilm i lågbudgetform? Har du en engagerande, angelägen, unik filmidé surrandes i huvudet? Sitter du och funderar på ett nytt berättargrepp? Har du en historia från din närmiljö? Har du något att berätta? Då är tiden inne att agera!

Efter sommaren har Filminstitutet två deadlines i snabb följd, den 13 augusti och 28 september. Passa på att utnyttja sommaren med att arbeta fram en ansökan. Dessutom så kan du passa på att söka ändamålsenligt stöd hos oss hos oss.


Vad är Moving Sweden?

Moving Sweden är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet (SFI). Det är en satsning med högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk med syfte att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen. 

Filmerna får planerad publicering via visningsrättsavtal med SVT. Satsningen innehåller också stöd från Filminstitutet i form av coachning, nätverkande och möten med experter inom festival-, distribution- och finansieringsområdet. 

Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, och redan har uppvisat sin filmiska röst.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för lång spelfilm inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Stöd går ej att söka för barn- och familjefilm.

Stöd kan sökas för research, manus- och idéutveckling, förproduktion samt visuellt arbete.

Med lång spelfilm avses film med en längd av minst 60 minuter.  


Utvecklingsstöd fördelas i två nivåer:

Research, manus och idéutveckling samt visuellt arbete – i spann från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Nivå 1 går att söka utan producent kopplad till projektet. Max stödsumma sammanlagt inom nivå 1 är 100 000 kronor.

Förproduktion, manusarbete samt visuellt arbete – i spann från 100 000 kronor till 500 000 kronor. Konstellationen regissör, producent, manusförfattare ska vara på plats. 

Filminstitutet ger inte stöd till filmskolefilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Läs mer hos SFI