Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Alla barn har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen vi lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst. Bidraget kan sökas av skolor och kommuner från förskoleklass till årskurs 9 samt förberedelseklass och särskola.


Film i Dalarna bygger sin pedagogiska verksamhet på film- och mediepedagoger som är verksamma i hela Dalarna och som ingår i vårt nätverk. Vi är en länk mellan skolans önskemål inom ramarna för film och matchar ihop skapande skola-projektet med en filmpedagog som är rätt för era behov.
Läs gärna mer om vårt Skapande skola-utbud som vi erbjuder just nu under fliken FILMWORKSHOPS.


För att söka stöd för Skapande skola-projekt kan du följa våra enkla tips under fliken SÖKA STÖD.