Fortbildningar & workshops

Filmpedagogik & filmkunnighet
Vi erbjuder en rad olika workshops och föreläsningar som kan utformas efter önskemål. Vi kan stötta med teknik eller en film- och mediepedagog från vårt nätverk. Vi tillhandahåller filmhandledningar, kursupplägg, filmsamtal samt metoder och modeller för filmpedagogiskt arbete. Ett viktigt arbete för oss är att öka filmkunnigheten i länet där analys av rörligt material och källkritik är två viktiga delar. Vi erbjuder möjlighet till fördjupning i dessa ämnen i form av workshops och fortbildningsupplägg. Kontakta Film i Dalarna för mer information.