Fortbildningar & workshops

Exempel på stöd som Film i Dalarna kan ge:

  • Filmpedagoger
  • Teknik
  • Metoder och modeller för filmpedagogiskt arbete
  • Handledning vid kursupplägg för film i skolan
  • Fortbildning av pedagoger
  • Film på iPad
  • Animering/StopMotion
  • Filmsamtal/Filmhandledning