GÄVLEDALA SKRIVARDERBY

GÄVLEDALA SKRIVARDERBY

Region Gävleborg och Film i Dalarna startade den 1 december ett unikt talangprogram som fokuserar på dramaturgi och manusutveckling för filmare. Skrivarderbyt är finansierat av Kulturrådet och Region Dalarnas projektmedel. 

Programmet sträcker sig över ett år och består av några obligatoriska träffar och massor av skrivtid. Under året får deltagarna dessutom chansen att träffa och lära av branschen, delta i workshops samt lyssna på intressanta och skräddarsydda föreläsningar på spännande inspirerande platser i våra två grannlän!

Tillsammans skapar skrivarderbyts deltagare, ledare och föreläsare en miljö där vi hjälper varandra till att få en fungerande struktur, manusspråk och dramaturgi som sedan håller bra nog för att filma!

Först ut att inspirera samt berätta om sin karriär och lämna feedback på medlemmarnas idéer var Gabriella Pichler! 

På vår andra träff i februari 2019 hade vi två dramaturgi-dagar med experten Alexander Skantze. 

I juni ses vi i Orbaden för att gå genom manusversion 1. 

Skrivarderbyt består av dessa medlemmar:

Amanda Shelgård

Jerker Eriksson

Gustav Lord

Maya Lindh

Victor Ahlén 

Gävledalas skrivarderby arrangeras av Film i Dalarnas talangutvecklare Diana Walve och Region Gävleborgs filmkonsulent Henrik HarryssonStående övre raden från höger: Gustav Lord, Henrik Harrysson, Victor Ahlén, Ashkan Kamjar

Sittande: Maya Lindh, Gabriella Pichler, Diana Walve & Amanda Shelgård