Om Film i Dalarna

Film i Dalarna är en stödjande organisation som har i uppdrag att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom följande områden: Barn och ungdom, Filmproduktion och Visning/spridning.

Denna sida kommer snart uppdateras med en ny text. Tills vidare kontakta Anita Carlsson.