•  

    Följ oss på Twitter

     
 

Din chans att säga till om kulturen i Dalarna

biografprojektor

Inför arbetet med den regionala kulturplanen enligt samverkansmodellen (läs mer om den på Regeringskansliets hemsida) genomförde Film i Dalarna i fjol så kallade fokussamtal för att ta reda på vilka behov av stöd som fanns hos våra olika målgrupper.

Det blev ett samtal med biografägare och ett samtal med pedagoger, men på grund av för få anmälda blev det inget med filmare.

Resultatet av dessa fokussamtal användes sedan för att skriva ett underlag till filmens del i den regionala kulturplanen.

Nu har kulturplanen gått på remiss internt kors och tvärs, och nu är det en viktig tyckare kvar att vända sig till: Dalfolket – just dig alltså. Fram till den 7 maj kan du lämna dina personliga synpunkter på kulturplanen. Du hittar remissutgåvan av kulturplanen samt instruktioner för hur du lämnar synpunkter på densamma hos Landstinget Dalarna. Där står också kort beskrivet hur samverkansmodellen fungerar.

Andra inlägg från samma kategori


Dalkullor och dalmasar i Göteborg!
Upcoming 2015
Kalle har cancer till Spansk festival
Claes Månsson till Kristian Solins pilot
Japansk filmfestival i Leksand
Pitcha din idé till SVT