Ansök om digitaliseringsstöd innan 15 mars!

Postad av I 19 januari 2012 I Filmfestival, Visningar

Svenska Filminstitutet genom Ramon Reissmüller, handläggare Film i Hela Landet, påminner om att det är dags att ansöka om digitaliseringsstöd:

Filmhuset

 

Statligt stöd till digitalisering av biografer
Sista ansökningsdag: torsdagen den 15 mars 2012

Syftet med stödet är att öka tillgången till ett brett utbud av film på biograf i hela landet. Stöd kan sökas för salonger som bl a:
– ingår i biograf med högst tre salonger.
– som har i genomsnitt mindre än två miljoner kronor i bruttobiljettintäkter per salong och år.
– är belägen inom en kommun med upp till 250 000 invånare eller huvudsakligen visar ett kompletterande utbud av kvalitetsfilm.

Möjliga mottagare är biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå (FKB), och som faller under EU-reglerna för stöd av mindre betydelse (de minimis).

Stödet får motsvara högst 50 procent av kostnaden för inköp och installation av den digitala biografutrustningen (exkl. moms), dock högst 300 000 kronor per salong.

Alla nödvändiga handlingar, riktlinjer samt mer information finns på: http://www.sfi.se/digitaliseringbiograf

 

Biografstöd inom Filmavtalet
Det finns även som tidigare möjlighet att söka stöd för digital utrustning ur Filminstitutets ordinarie stöd (inom Filmavtalet) till biografägare för teknisk upprustning. Budgeten för detta stöd är begränsad. Vårens ansökningstillfällen för detta stöd är 31 januari och 30 april 2012 . Se www.sfi.se under biografstöd för riktlinjer etc.

Under hösten 2012 finns två ansökningstillfällen för både biografstöden inom Filmavtalet och det statliga stödet för digitalisering av biograf. Sista ansökningsdag är 15 september respektive 10 november 2012 för båda stödformerna. På http://www.sfi.se/digitaliseringbiograf finns information om hur de två stödformerna skiljer sig åt.

 

Ansökan måste vara komplett
Den främsta anledningen till att ansökningar avslogs 2011 – ungefär hälften av det totala antalet ansökningarna inom båda stödformerna – var att de inte var kompletta. Det fanns oklarheter om finansiering, verksamhetsplan, budget eller annat. Det är därför av största vikt och påpeka för biograferna att de måste ha med allt i ansökan som efterfrågas i riktlinjerna för stöden. Det finns ingen tid för att hantera kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

När det gäller det statliga stödet är en sammanställning av ev offentliga stöd de haft under de senaste tre räkenskapsåren ett krav – fastän de kanske inte har haft några offentliga stöd.

Hälsningar
Ramon Reissmüller
Handläggare/Administratör
Film i hela landet/Nationan distribution and promotion support

sfilogga