Dalarnas Filmfestival

Festivalen gå av stapeln torsdagen den 24 september på Högskolan Dalarnas Mediehuset på regementet i Falun.
Era filmbidrag ska vara oss tillhanda senast den 7 september.  Inga sena intag kommer att tas emot i år.
De klasser du kan tävla i är Mellanvikt, Tungvikt och Viktlös. Som vanligt så är det 2 filmer i åldersklasserna 16-26 som går vidare till Novemberfestivalen i Trollhättan.
MEN detta är en festival för alla filmare i Dalarna så är Du som är över 35 år är också välkommen att visa din film.
Festivalen är gratis!

Dalarnas filmfestival är en festival för alla filmare i länet, från gymnasium ålder och uppåt. En mötes plats för etablerade till oetablerade filmare i Dalarna.
Festivalen utgör en lysande mötesplats där filmskapare och publik kan träffas, inspirera varandra, knyta kontakter och föra samtal om och kring film.
Dalarnas filmfestival är en uttagningsfestival till den rikstäckande Novemberfestivalen i Trollhättan.
Förutom visning av spännande film erbjuder festivalen ett fullspäckat evenemang med gästföreläsare, workshops, underhållning och en stor avslutningsfest.